Georgia

(MONOGRAMM x GIZELA)
1994 Grey Mare


PEDIGREE: GEORGIA  MONOGRAMM  NEGATRAZ  BASK  WITRAZ 
 BALALAJKA 
 NEGOTKA  NEGATIW 
 BIGOTKA 
 MONOGRAMMA  KNIPPEL  KOREJ 
 PARFUMERIA 
 MONOPOLIA  PRIBOJ 
 MAMMONA 
 GIZELA  PALAS  ASWAN  NAZEER 
 YOSREIA 
 PANEL  NIL 
 PLATINA 
 GILZA  ESPARTERO  NABORR 
 ELA 
 GASTRONOMIA  MARABUT 
 OFIRKA